Anlita oss för VA-arbeten i Dalarna

VA-arbeten i Dalarna behöver utföras av yrkesutbildade och kompetenta markarbetare som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet säkert, miljövänligt och korrekt. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er då ni behöver utföra VA-arbeten.

Vi utför VA-arbeten i Dalarna åt kommuner, företag och Trafikverket. Vi har utfört markentreprenader i Dalarna under många år och har utfört ett stort antal VA-arbeten över hela landet. Våra utbildade och certifierade markarbetare har en lång erfarenhet inom branschen vilket gör att du kan vara trygg med att arbetet utförs korrekt och säkert. Vi på Dala Bygg och Betongteknik utför våra markentreprenader i Dalarna med stöd av KMA-system. Det gör att vi utför arbetet med högsta kvalitet, minsta möjliga miljöpåverkan och med en säker och trygg arbetsmiljö. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå er då ni behöver utföra VA-arbeten i Dalarna.

 

VA-arbeten i Dalarna

Vi utför alla typer av VA-arbeten i Dalarna som exempelvis schaktning, nedläggning av färskvattenrör, avloppsrör och rör för dagvatten och spillvatten som ska anslutas till reningsverk. Vi kan åta oss VA-arbeten på helentreprenad eller utföra arbetet som underleverantörer. Våra duktiga markarbetare innehar yrkesbevis och förarbevis för de maskiner och fordon som vi använder i samband med markentreprenad i Dalarna.

 

Dala Bygg och Betongteknik är specialister på VA-arbeten och kan erbjuda er en helhetslösning i samband med nybyggnation, renoveringar, ombyggnad eller då det ska utföras en VA-sanering. Vi kan bistå er med både projektledning och byggledning i samband med VA-arbeten och kan vara med er i hela processen, från planering till utförande. Vi kan också åta oss andra markarbeten i samband med VA-arbeten. Du kan vända dig till oss då du vill få rådgivning kring era VA-arbeten i Dalarna.

 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Dala Bygg och Betongteknik utför markentreprenad, VA-arbeten, broreparationer och betongreparationer i Dalarna åt kommuner, byggföretag, bostadsrättsföreningar och Trafikverket. Våra medarbetare har yrkesbevis och de certifieringar som krävs inom sina respektive arbetsområden. Det gör att vi alltid utför våra arbeten noggrant, enligt gällande branschregler, säkert och med högsta kvalité, med minimal påverkan på miljön. Vi använder oss av ett KMA-system som är integrerat i vårt verksamhetssystem och är certifierade inom de senaste ISO standarderna. Du kan kontakta oss för mer information om våra tjänster eller då du vill utföra VA-arbeten i Dalarna. Du kan också boka ett kostnadsfritt möte där vi kan presentera hur vi kan hjälpa er med era projekt. 

Boka möte med Dala Dala Bygg & Betongteknik

Fyll i nedanstående kontaktformulär, så återkopplar vi inom kort. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och diskutera hur vi kan bistå er med våra konsulttjänster.