Så går en broreparation i Dalarna till

Broar behöver besiktigas regelbundet då de utsätts för stora påfrestningar av tung trafik men också genom väder och vind. Skador på broar behöver vanligtvis åtgärdas skyndsamt. När ni behöver hjälp med broreparationer kan ni vända er till oss på Dala Bygg & Betongteknik som är specialister på broreparationer i Dalarna.

Det finns i Sverige ett stort antal broar, bara Trafikverket förfogar över drygt 20 000 broar, som behöver underhållas och repareras med tiden. I Sverige är kraven mycket höga då det kommer till broar, både när det gäller konstruktion men också besiktning och underhåll. En bro ska besiktigas minst vart 6:e år, eller oftare om bron ligger i ett utsatt läge eller har skador som behöver bevakas. Utöver påfrestningarna från trafiken så utsätts broar även för väder och vind. Det är salt och vatten som ställer till med störst skador då de kan tränga in i betongen och angripa armeringen, vilket leder till att betongkonstruktionen får sämre hållfasthet. Dala Bygg och Betongteknik utför broreparationer och markentreprenader i Dalarna men även i större delen av Sverige. Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa er med broreparationer i Dalarna.

 

Att utföra en broreparation i Dalarna

De skador som vi åtgärdar då vi utför broreparationer i Dalarna kan vara av varierande art. Bland annat renoverar och reparerar vi slitna körbanor, skador i betongpelare, skadade kantbalkar och förstärkning av tätskikt. I samband med att vi utför reparationer av en bro förstärker vi den samtidigt i förebyggande syfte och för att ge bron en längre livslängd. Det kan bland annat vara att genom impregnering lägga på ett skyddande lager på betongen. Vår personal är specialister på broreparationer, betongreparationer och markentreprenader i Dalarna vilket gör att arbetet utförs korrekt, säkert och enligt vår KMA-policy. Vi kan åta oss alla typer av broreparationer, både som totalentreprenör eller som underleverantör. Ni kan kontakta oss för att boka ett möte där vi kan diskutera hur vi kan hjälpa er med ert broprojekt, utan några förpliktelser.

Andra relaterade betongreparationer i Dalarna

Det är inte bara broar som behöver kontrolleras, underhållas och repareras. Även betongkonstruktioner som exempelvis motorvägsbroar, stödmurar, viadukter, tunnlar, järnvägstunnlar, påfarter/avfarter och ramper. Dessa konstruktioner behöver också underhåll och reparationer då även dessa betongkonstruktioner utsätts för olika typer av påfrestningar. Broar eller betongkonstruktioner som står i vatten, går över vatten eller är beläget nära vatten kan få skador av vatten och havssalt/vägsalt som tränger in genom sprickor. Under vintertid kan vatten frysa vilket kan leda till att betongen får frostskador. Vattnet och saltet påverkar också armeringen vilket kan börja rosta och därmed tappa sin draghållfasthet. Vi använder oss av de senaste metoderna och den senaste tekniken då vi utför broreparationer och betongreparationer i Dalarna. Det gör att vi även utför åtgärder som förstärker betongkonstruktionerna så att de blir mer hållfasta och får längre livslängd.

Trafikhantering vid broreparationer och vägarbeten

När en broreparation i Dalarna genomförs innebär det alltid inskränkning för de bilister som trafikerar över bron. Ofta behöver vi stänga av en eller flera körbanor i samband med reparationerna så att vi kan arbeta med våra maskiner och får utrymme för att utföra reparationerna. Det leder ofta till köer men innebär också risker för vår personal som arbetar nära trafiken. Alla våra medarbetare är utbildade inom Arbete på Väg och har därmed den kunskap som behövs för att utföra säkra broreparationer så att inte personalen eller trafikanterna utsätts för skador. Vi planerar också vårt arbete utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Detta för att få trafiken att flyta på så bra som möjligt så att inte bilister och trafikanter påverkas för mycket av vårt arbete.

Boka möte med Dala Dala Bygg & Betongteknik

Fyll i nedanstående kontaktformulär, så återkopplar vi inom kort. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och diskutera hur vi kan bistå er med våra konsulttjänster.