Vår utbildade personal i Dalarna genomför hållfasta betongreparationer

Bärande betongkonstruktioner, pelare och fundament kräver regelbunden besiktning så att skador snabbt kan upptäckas och åtgärdas. Vi är specialister på betongreparationer i Dalarna och har yrkesutbildade och certifierade medarbetare som vet hur arbetet utförs på ett korrekt sätt för maximal hållfasthet och livslängd.

Betongkonstruktioner kan ha livslängder som vida överstiger 100 år. Många bärande konstruktioner utsätts i vissa fall för extrema påfrestningar som gör att de behöver underhåll och reparationer för att behålla sin hållfasthet. Exempelvis är det viktigt att reparera sprickor och skador i betongkonstruktioner så att inte vatten och salt tränger in vilket kan bidra till att armeringen i betongen rostar och därmed tappar sin draghållfasthet. Det kan i sin tur göra att betongfundamentet inte längre klarar av att bära upp en byggnad eller en bro och därmed utgöra en fara för de som vistas på platsen. När du behöver utföra betongreparationer i Dalarna kan du kontakta oss på Dala Bygg och Betongteknik som är experter på betongreparationer och markentreprenad i Dalarna.

 

Anlita oss för hållfasta betongreparationer

Dala Bygg och Betongteknik har utfört betongreparationer i Dalarna som totalentreprenör åt Trafikverket, kommuner och företag men även som underleverantör åt flera av Sveriges största byggföretag. Våra medarbetare är utbildade med yrkesbevis och innehar alla de certifieringar som krävs för sina respektive arbetsområden. Vår personal genomgår löpande kompetenshöjande utbildning inom miljövård, arbetsmiljö, kvalitetsgranskning, säkerhet och mycket annat. Det gör att våra medarbetare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra alla typer av betongarbeten och betongreparationer i Dalarna.

Hur vi arbetar med betongreparationer i Dalarna

Vår mycket kunniga och skickliga personal använder de senaste arbetsmetoderna och den senaste tekniken för att kunna utföra reparationer med maximal effektivitet och med ett perfekt resultat. Vi åtar oss inte enbart ett reparationsarbete utan medverkar också till att förstärka betongkonstruktionerna så att de får en större hållfasthet och en längre livslängd. När vi utför reparationer av betongfundament så identifierar vi först varför betongen har blivit skadad eller fått sprickor. Därefter reparerar vi skadorna och slutligen genomför vi åtgärder för att skydda betongen mot liknande skador i framtiden. Om ni vill veta mer om hur vi arbetar kan ni kontakta oss för att boka ett möte där vi kan presentera våra arbetsmetoder och lyssna på era behov, utan att ni förbinder er för något.

Trygga och hållfasta betongreparationer med stöd av KMA-system

Vi använder oss av KMA-system som är integrerat i vårt verksamhetssystem i samband med att vi upphandlar och utför våra arbeten. KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Den styr hur vi ska arbeta för att uppfylla de lagar, krav och riktlinjer som myndigheter, kommuner, våra kunder och vi själva ställer. Genom vår kvalitetsstyrning kan vi utföra våra arbeten med högsta kvalitet, miljövänligt och med en säker arbetsmiljö. Vi är dessutom certifierade inom olika ISO-program och har olika utbildningar inom området så att vi alltid utför arbetet enligt de specifikationer och krav som våra kunder ställer.

Kontakta oss för att boka ett möte

Dala Bygg och Betongteknik är specialister inom betongarbeten, betongreparationer och markentreprenader i Dalarna. Vi har utfört många uppdrag genom åren åt kommuner, Trafikverket och åt byggföretag vilket har gett oss många goda referensen med tiden. Vi utför exempelvis alla Peabs betongarbeten i Dalarna men vi kan också åta oss uppdrag över större delen av Sverige. Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera hur vi kan hjälpa er med era projekt. 

Boka möte med Dala Dala Bygg & Betongteknik

Fyll i nedanstående kontaktformulär, så återkopplar vi inom kort. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och diskutera hur vi kan bistå er med våra konsulttjänster.