Vi erbjuder markentreprenad i Dalarna

När ni behöver utföra markarbeten kan ni anlita Dala Bygg & Betongteknik som är ett företag som erbjuder professionell markentreprenad i Dalarna. Våra utbildade och certifierade medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen vilket borgar för att arbetet utförs med ett korrekta och proffsiga resultat.

Vårt vägnät i Sverige är mycket stort och omfattar även tiotusentals broar och tunnlar runt om i landet som behöver underhållas och repareras löpande. Vi på Dala Bygg och Betongteknik åtar oss markentreprenader I Dalarna men också i större delen av Sverige. Vi har utfört markarbeten och vägarbeten sedan många år tillbaka och har genom åren fått många goda omdömen från våra kunder och beställare. Du kan kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa dig med din markentreprenad i Dalarna.

Att utföra en markentreprenad i Dalarna

När vi utför markarbeten är det viktigt att tänka på säkerheten, både för personalen och för trafikanter som passerar arbetsplatsen. Därför börjar vi alltid med att planera arbetet så att vi gör minsta möjliga inskränkningar på trafiken. Ofta behöver en vägbana stängas av förbi arbetsplatsen så att vi kan utföra arbete säkert. Det betyder att trafiken dirigeras om så att den får dela på en körbana alternativt sätts stoppljus upp som endast tillåter växelvis trafik i de olika riktningarna. Självklart märker vi också upp arbetsplatsen tydligt så trafikanter så tidigt som möjligt uppmärksammas på att det pågår arbete, även då det är mörkt.

Utförande

Vi utför vägarbeten och broreparationer med modern teknik och med de senaste arbetsmetoderna. Vilken metod som används kan dock variera utifrån de förutsättningar som gäller för varje enskild markentreprenad i Dalarna. Arbetet utförs med stöd av vårt KMA-system, vilket betyder att arbetet utförs ordentligt med högsta kvalitet och på det sätt som våra kunder önskar. Det betyder också att vi använder material och utrustning som är så miljövänliga som möjligt samtidigt som vi också värnar för att erbjuda medarbetarna en bra och trygg arbetsmiljö. Utöver vägarbeten utför vi även broreparationer och betongreparationer i Dalarna med effektiva metoder som även bidrar till att förstärka betongkonstruktionen och öka dess livslängd.

Andra markarbeten som vi utför

Vi kan också åta oss andra typer av markentreprenader som exempelvis utgrävning i samband med betonggjutning av husgrunder för större fastigheter och pålning. Vi gräver även ned vattenledningar, avlopp och utför andra former av VA-arbeten. Ni kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med era markarbeten.

 

Anlita oss för er markentreprenad i Dalarna

Dala Bygg och Betongteknik är ett välrenommerat företag som utför broreparationer, betongreparation, betonggjutning och markentreprenader i Dalarna. Vi åtar oss totalentreprenader men kan också gå in som underleverantörer vid större projekt. Vi utför arbeten åt kommuner, bostadsrättsföreningar och större byggföretag. Vi har utbildad personal som samtliga innehar yrkesbevis och alla de certifieringar som krävs för deras arbetsområden. Vi kan också erbjuda er betongkonsulter, platschefer och projektledare i samband med att ni utför olika betongprojekt eller markentreprenader i Dalarna.

 

Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få information om hur vi kan hjälpa er med ert projekt. Ni kan också boka ett möte där vi kan diskutera ert projekt och presentera hur vi kan vara en resurs för ert projekt, utan att ni förbinder er för något. 

Boka möte med Dala Dala Bygg & Betongteknik

Fyll i nedanstående kontaktformulär, så återkopplar vi inom kort. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och diskutera hur vi kan bistå er med våra konsulttjänster.